ย้อนกลับ

Node ตำแหน่ง ข้อมูลล่าสุด อุณหภูมิ(C) ค่าควบคุม(C) ความชื้น(%) Delayed สถานะ การแจ้งเตือน ตั้งค่า
039
คลังแผนไทย 1 09:41 : 3 ก.ค. 65 27.00 23 - 30 55.30 4 ออนไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
001
รพ.สต ฆอรอราแม 09:39 : 3 ก.ค. 65 5.70 2 - 8 15.50 6 ออนไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
002
รพ.สต.ตาชี 04:10 : 2 ก.ค. 65 8.20 2 - 8 18.70 1775 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
005
รพ.สต.กูแบรายอ 10:44 : 27 มิ.ย. 65 5.40 2 - 8 19.50 8581 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
040
คลังแผนไทย 2 12:55 : 15 พ.ค. 65 26.60 23 - 30 91.00 70370 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
003
รพ.สต.บาโงยซิแน 21:25 : 15 ม.ค. 65 11.50 2 - 8 23.60 242660 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
006
รพ.สต.ละแอ 14:48 : 4 มี.ค. 64 7.60 2 - 8 18.40 699537 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
012
ห้องยา ตู้เย็น (MR 01) 19:57 : 15 ก.ย. 63 2.40 2 - 8 19.50 944028 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
018
ห้องยา ตู้เย็น (MR 07) 19:57 : 15 ก.ย. 63 4.20 2 - 8 30.00 944028 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
034
คลังยาย่อย ผู้ป่วยนอก 19:57 : 15 ก.ย. 63 28.60 23 - 30 52.90 944028 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
037
คลังยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ชั้น 3 14:17 : 15 ก.ย. 63 29.30 23 - 35 71.70 944368 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
038
ห้องจ่ายกลาง 14:16 : 15 ก.ย. 63 28.70 23 - 28 40.50 944369 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
017
ห้องยา ตู้เย็น (คลัง MR 06) 14:16 : 15 ก.ย. 63 5.70 2 - 8 18.70 944369 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
036
คลังน้ำเกลือ 14:15 : 15 ก.ย. 63 28.00 23 - 28 84.30 944370 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
035
คลังยา ชั้น 2 14:15 : 15 ก.ย. 63 25.80 23 - 28 81.30 944370 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
014
ห้องยา ตู้เย็น (คลัง MR 03) 14:12 : 15 ก.ย. 63 3.60 2 - 8 30.00 944373 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
033
ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 10:56 : 15 ก.ย. 63 26.20 23 - 30 67.00 944569 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
021
ห้องคลอด ตู้เย็น (LR 02) 10:22 : 15 ก.ย. 63 2.60 2 - 8 89.80 944603 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
032
ห้องหลังคลอด (LR 03) 10:21 : 15 ก.ย. 63 30.50 26 - 32 75.20 944604 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
011
เวชปฏิบัติครอบครัว 10:20 : 15 ก.ย. 63 6.80 2 - 8 31.50 944605 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
027
ชันสูตร ตู้เย็นเก็บสิ่งส่งตรวจ(Lab 04) 10:19 : 15 ก.ย. 63 4.90 2 - 8 72.20 944606 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
024
ชันสูตร ตู้เย็นเก็บน้ำยา(Lab 01) 10:19 : 15 ก.ย. 63 2.30 2 - 8 23.50 944606 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
042
ชันสูตร ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 10:19 : 15 ก.ย. 63 25.50 23 - 28 89.20 944606 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
025
ชันสูตร ตู้เย็นเก็บเลือด(Lab 02) 10:18 : 15 ก.ย. 63 4.80 2 - 8 77.40 944607 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
043
ชันสูตร คลังวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10:18 : 15 ก.ย. 63 30.00 23 - 30 65.70 944607 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
026
ชันสูตร ตู้เย็นเก็บน้ำยา Stock(Lab 03) 10:18 : 15 ก.ย. 63 3.80 2 - 8 99.90 944607 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
015
ห้องยา ตู้เย็น (คลัง MR 04) 00:57 : 15 ก.ย. 63 7.00 2 - 8 83.10 945168 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
016
ห้องยา ตู้เย็น (MR 05) 14:24 : 13 ก.ย. 63 5.30 2 - 8 14.50 947241 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
019
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ตู้เย็น (ER 01) 15:13 : 9 ก.ย. 63 3.10 2 - 8 61.60 952952 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
023
ผู้ป่วยในชาย ตู้เย็น (M 01) 08:31 : 6 ก.ย. 63 8.50 2 - 8 25.50 957674 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
022
ผู้ป่วยในหญิง ตู้เย็น (W 01) 20:02 : 5 ก.ย. 63 0.40 2 - 8 25.80 958423 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
010
รพ.สต.กาตอง 09:58 : 4 ส.ค. 63 27.20 2 - 8 72.80 1005107 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
028
ผู้ป่วยนอก ตู้เย็นห้องทำแผล (OPD 01) 15:16 : 24 ก.ค. 63 6.60 2 - 8 61.40 1020629 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
013
ห้องยา ตู้เย็น (MR 02) 14:42 : 24 ก.ค. 63 8.60 2 - 8 22.80 1020663 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
004
รพ.สต.บาโร๊ะ 09:44 : 23 ก.ค. 63 4.30 2 - 8 31.50 1022401 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
008
รพ.สต.ปะแต 09:52 : 20 ก.ค. 63 5.90 2 - 8 15.40 1026713 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
007
รพ.สต.ปาแดรู 15:20 : 25 มิ.ย. 63 4.80 2 - 8 24.20 1062385 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
009
รพ.สต.ลากอ 09:50 : 18 พ.ค. 63 8.00 2 - 8 14.20 1117435 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
020
_ 13:09 : 16 มี.ค. 63 25.60 2 - 8 35.00 1207956 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า