ย้อนกลับ

Node ตำแหน่ง ข้อมูลล่าสุด อุณหภูมิ(C) ค่าควบคุม(C) ความชื้น(%) Delayed สถานะ การแจ้งเตือน ตั้งค่า
039
คลังแผนไทย 1 09:47 : 19 ต.ค. 64 27.70 23 - 30 61.90 1 ออนไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
005
รพ.สต.กูแบรายอ 09:43 : 19 ต.ค. 64 5.70 2 - 8 17.60 6 ออนไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
040
คลังแผนไทย 2 14:32 : 18 ต.ค. 64 31.50 23 - 30 95.90 1157 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
001
รพ.สต ฆอรอราแม 13:10 : 16 ต.ค. 64 5.90 2 - 8 15.70 4119 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
002
รพ.สต.ตาชี 10:12 : 15 ต.ค. 64 9.20 2 - 8 21.00 5737 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
003
รพ.สต.บาโงยซิแน 06:16 : 10 ต.ค. 64 7.80 2 - 8 14.10 13173 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
006
รพ.สต.ละแอ 14:48 : 4 มี.ค. 64 7.60 2 - 8 18.40 329461 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
012
ห้องยา ตู้เย็น (MR 01) 19:57 : 15 ก.ย. 63 2.40 2 - 8 19.50 573952 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
018
ห้องยา ตู้เย็น (MR 07) 19:57 : 15 ก.ย. 63 4.20 2 - 8 30.00 573952 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
034
คลังยาย่อย ผู้ป่วยนอก 19:57 : 15 ก.ย. 63 28.60 23 - 30 52.90 573952 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
037
คลังยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ชั้น 3 14:17 : 15 ก.ย. 63 29.30 23 - 35 71.70 574292 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
038
ห้องจ่ายกลาง 14:16 : 15 ก.ย. 63 28.70 23 - 28 40.50 574293 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
017
ห้องยา ตู้เย็น (คลัง MR 06) 14:16 : 15 ก.ย. 63 5.70 2 - 8 18.70 574293 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
036
คลังน้ำเกลือ 14:15 : 15 ก.ย. 63 28.00 23 - 28 84.30 574293 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
035
คลังยา ชั้น 2 14:15 : 15 ก.ย. 63 25.80 23 - 28 81.30 574294 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
014
ห้องยา ตู้เย็น (คลัง MR 03) 14:12 : 15 ก.ย. 63 3.60 2 - 8 30.00 574297 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
033
ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 10:56 : 15 ก.ย. 63 26.20 23 - 30 67.00 574493 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
021
ห้องคลอด ตู้เย็น (LR 02) 10:22 : 15 ก.ย. 63 2.60 2 - 8 89.80 574527 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
032
ห้องหลังคลอด (LR 03) 10:21 : 15 ก.ย. 63 30.50 26 - 32 75.20 574528 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
011
เวชปฏิบัติครอบครัว 10:20 : 15 ก.ย. 63 6.80 2 - 8 31.50 574529 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
027
ชันสูตร ตู้เย็นเก็บสิ่งส่งตรวจ(Lab 04) 10:19 : 15 ก.ย. 63 4.90 2 - 8 72.20 574530 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
024
ชันสูตร ตู้เย็นเก็บน้ำยา(Lab 01) 10:19 : 15 ก.ย. 63 2.30 2 - 8 23.50 574530 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
042
ชันสูตร ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 10:19 : 15 ก.ย. 63 25.50 23 - 28 89.20 574530 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
025
ชันสูตร ตู้เย็นเก็บเลือด(Lab 02) 10:18 : 15 ก.ย. 63 4.80 2 - 8 77.40 574530 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
043
ชันสูตร คลังวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10:18 : 15 ก.ย. 63 30.00 23 - 30 65.70 574531 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
026
ชันสูตร ตู้เย็นเก็บน้ำยา Stock(Lab 03) 10:18 : 15 ก.ย. 63 3.80 2 - 8 99.90 574531 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
015
ห้องยา ตู้เย็น (คลัง MR 04) 00:57 : 15 ก.ย. 63 7.00 2 - 8 83.10 575091 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
016
ห้องยา ตู้เย็น (MR 05) 14:24 : 13 ก.ย. 63 5.30 2 - 8 14.50 577164 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
019
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ตู้เย็น (ER 01) 15:13 : 9 ก.ย. 63 3.10 2 - 8 61.60 582875 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
023
ผู้ป่วยในชาย ตู้เย็น (M 01) 08:31 : 6 ก.ย. 63 8.50 2 - 8 25.50 587597 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
022
ผู้ป่วยในหญิง ตู้เย็น (W 01) 20:02 : 5 ก.ย. 63 0.40 2 - 8 25.80 588347 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
010
รพ.สต.กาตอง 09:58 : 4 ส.ค. 63 27.20 2 - 8 72.80 635031 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
028
ผู้ป่วยนอก ตู้เย็นห้องทำแผล (OPD 01) 15:16 : 24 ก.ค. 63 6.60 2 - 8 61.40 650552 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
013
ห้องยา ตู้เย็น (MR 02) 14:42 : 24 ก.ค. 63 8.60 2 - 8 22.80 650587 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
004
รพ.สต.บาโร๊ะ 09:44 : 23 ก.ค. 63 4.30 2 - 8 31.50 652325 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
008
รพ.สต.ปะแต 09:52 : 20 ก.ค. 63 5.90 2 - 8 15.40 656637 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
007
รพ.สต.ปาแดรู 15:20 : 25 มิ.ย. 63 4.80 2 - 8 24.20 692309 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า
009
รพ.สต.ลากอ 09:50 : 18 พ.ค. 63 8.00 2 - 8 14.20 747359 ออฟไลน์ เมื่อผิดปกติ
ตั้งค่า
020
_ 13:09 : 16 มี.ค. 63 25.60 2 - 8 35.00 837880 ออฟไลน์ ไม่แจ้งเตือน
ตั้งค่า