โจทย์สุ่ม เลข 3 ตัวมาให้ คือ

1 | 5 | 8

ใช้การคำนวณ ได้แค่
บวก | ลบ | คูณ | หาร

ต้องการคำตอบ คือ
12(8+5)-1
(8-1)+5
(5+8)-1
(5-1)+8