โจทย์สุ่ม เลข 3 ตัวมาให้ คือ

8 | 7 | 1

ใช้การคำนวณ ได้แค่
บวก | ลบ | คูณ | หาร

ต้องการคำตอบ คือ
15(1*7)+8
(1*8)+7
(7+8)*1
(7+8)/1
(7*1)+8
(7/1)+8
(8+7)*1
(8+7)/1
(8*1)+7
(8/1)+7