โจทย์สุ่ม เลข 3 ตัวมาให้ คือ

2 | 7 | 1

ใช้การคำนวณ ได้แค่
บวก | ลบ | คูณ | หาร

ต้องการคำตอบ คือ
9(1*7)+2
(1*2)+7
(7+2)*1
(7+2)/1
(7*1)+2
(7/1)+2
(2+7)*1
(2+7)/1
(2*1)+7
(2/1)+7