โจทย์สุ่ม เลข 3 ตัวมาให้ คือ

2 | 6 | 9

ใช้การคำนวณ ได้แค่
บวก | ลบ

ต้องการคำตอบ คือ
5



(9+2)-6
(9-6)+2
(2+9)-6
(2-6)+9