โจทย์สุ่ม เลข 3 ตัวมาให้ คือ

5 | 4 | 9

ใช้การคำนวณ ได้แค่
บวก | ลบ

ต้องการคำตอบ คือ
18(9+4)+5
(9+5)+4
(4+9)+5
(4+5)+9
(5+9)+4
(5+4)+9