โจทย์สุ่ม เลข 3 ตัวมาให้ คือ

6 | 7 | 2

ใช้การคำนวณ ได้แค่
บวก | ลบ

ต้องการคำตอบ คือ
15(2+7)+6
(2+6)+7
(7+2)+6
(7+6)+2
(6+2)+7
(6+7)+2